Contact met de Schaaksociëteit Nieuwkoop

Bestuur

Secretariaat

Lidmaatschap / Contributie

Clubavonden

IBAN nummer


Bestuur en statuten Schaaksocieteit Nieuwkoop

Voorzitter, jeugdcoöordinator en webmaster:
Kees Offerman (KNSB Schaaktrainer-2)

Secretaris, leider interne competitie / indelingscoöordinator en bar:
Evert Lautenbach

Penningmeester en ledenadminstratie:

Jon van den Helder

Wedstrijdsecretaris, schaaklessen en jeugdinstructeurs:
Henri Francois (wedstrijd secretaris), Jon van den Helder, Kees Offerman, Evert Lautenbach

Materiaalcommissaris en Puntenschaak:
"Puntenschaak-Alof Wolt", Fred Thijssen (materiaal)

terug naar begin


Ledenadministratie (doorgeven wijzigingen):

Schaaksocieteit Nieuwkoop,
p/a Noordenseweg 14, 2421XX Nieuwkoop.
Tel: 0172-574233

terug naar begin


Lidmaatschap / Contributies 2016 - 2017 (nog vast te stellen door ALV):

Lidmaatschappen en contributies:

# - Bondslid €. 120,00 per schaakjaar (incl. lidmaatschap KNSB / LeiSB, abonnement KNSB-Schaakmagazine, schaaklessen en examengeld voor officieel schaakdiploma's.)

# - Recreatie-lid €. 80.00 per schaakjaar

# - Scholieren (8 t/m 15 jr)€. 60,00 per schaakjaar (incl. schaaklessen, stappenplan en examengeld voor officieel schaakdiploma.)

Rekeningnummer Schaaksocieteit Nieuwkoop: NL47 INGB 0004 3845 44

I.v.m. verenigingslidmaatschap KNSB / LeiSB is de contributie bij vooruitbetatling te voldoen. Lidmaatschap wordt voor minimaal een(1) schaakjaar aangegaan en automatisch verlengd. Een schaakjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.

terug naar begin


Clubavonden (zie schaakkalender 2016 - 2017):

Jeugd: Maandagavond van September t/m Mei (m.u.v. Schoolvakanties) Aanvang 19.00 uur

Senioren: Maandagavond van september t/m mei. Aanvang 20.00 uur.

Speelzaal: "De Kosterij", Dorpsstraat 133, 2421AX Nieuwkoop.

terug naar begin


IBAN nummer Schaaksocieteit Nieuwkoop:

NL47 INGB 0004 3845 44

terug naar begin