Contact met de Schaaksociëteit Nieuwkoop

Bestuur

Locatie (speelzaal)

Lidmaatschap / Contributie

Clubavonden

IBAN nummer


Bestuur en statuten Schaaksocieteit Nieuwkoop

Voorzitter, jeugdcoöordinator en webmaster:
Kees Offerman (KNSB Schaaktrainer-2)

Secretaris, leider interne competitie / indelingscoöordinator:
Evert Lautenbach

Penningmeester, ledenadminstratie en bar:

Jon van den Helder

Wedstrijdsecretaris en jeugdinstructeurs:
Henri Francois (wedstrijd secretaris), Kees Offerman, Evert Lautenbach

Materiaalcommissaris en Puntenschaak:
"Alof Wolt (Puntenschaak)", Fred Thijssen (materiaal)

terug naar begin


Locatie (speelzaal)

Schaaksocieteit Nieuwkoop,
"De Kosterij", Dorpsstraat 133, 2421AX Nieuwkoop.

terug naar begin


Lidmaatschap / Contributies 2017 - 2018:

Lidmaatschappen en contributies:

# - Bondslid €. 120,00 per schaakjaar (incl. lidmaatschap KNSB / LeiSB, abonnement KNSB-Schaakmagazine, schaaklessen en examengeld voor officieel schaakdiploma's.)

# - Recreatie-lid €. 80.00 per schaakjaar

# - Scholieren (8 t/m 15 jr)€. 60,00 per schaakjaar (incl. schaaklessen, stappenplan en examengeld voor officieel schaakdiploma.)

Rekeningnummer Schaaksocieteit Nieuwkoop: NL47 INGB 0004 3845 44

I.v.m. verenigingslidmaatschap KNSB / LeiSB is de contributie bij vooruitbetatling te voldoen. Lidmaatschap wordt voor minimaal een(1) schaakjaar aangegaan en automatisch verlengd. Een schaakjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.

terug naar begin


Clubavonden:

Jeugd: Maandagavond van September t/m Juni (m.u.v. Schoolvakanties) Aanvang 19.00 uur

Senioren: Maandagavond van september t/m mei. Aanvang 20.00 uur.

Speelzaal: "De Kosterij", Dorpsstraat 133, 2421AX Nieuwkoop.

terug naar begin


IBAN nummer Schaaksocieteit Nieuwkoop:

NL47 INGB 0004 3845 44

terug naar begin