21ST

CENTURY

SCHOOLSCHAKEN, SKILLS een slimme zet!

GUN JOUW

LEERLINGEN

DE VOORDELEN

VAN SCHAKEN

Digitale lesmethode voor adaptief schaakonderwijs

Chessity maakt van schaken een vak

Het Europees Parlement heeft in 2012 geadviseerd alle kinderen op school schaakles te geven

Waarom schaken op school?

Steeds meer scholen beginnen met schoolschaak of willen dit graag doen. Schaken op school is allang niet meer iets voor alleen de plusklas. Leren scha- ken biedt álle kinderen veel voordelen.

In veel landen is schaken een onderdeel van het lesprogramma. Ook in Nederland stijgt het aantal scholen dat schoolschaak aanbiedt.

Kinderen vinden schaken leuk en leren met schaken spelenderwijs hun concentratie te verbeteren.

Ook andere educatieve waarden komen bij het

leren schaken aan bod, zoals het stimuleren van de creativiteit, het oplossen van problemen, het omgaan met fouten en tegenslagen en het ontwik- kelen van ruimtelijk inzicht. Schaken scherpt het denkvermogen.

Onderzoek geeft aan dat kinderen die leren scha- ken, beter gaan scoren op zowel rekenen als taal.

Chessity is de digitale lesmethode waarmee scholen het vak schaken heel eenvoudig kunnen opnemen in het lespakket.

21st-century skills ontwikkelen met schoolschaak

In het onderwijs van nu is veel aandacht voor 21st-century skills. Uit onderzoek blijkt echter dat veel leraren het lastig vinden om 21e-eeuwse vaardigheden in hun lessen in te bedden. Traditionele lesmethoden en schoolvakken bieden hiervoor te weinig houvast. Door te kiezen voor schoolschaken met Chessity ontwikkelen kinderen de competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving.

Schaken herbergt in zijn specifieke karakter een groot aantal van de 21ste-eeuwse vaardig- heden, waaronder kritisch denken, creativiteit, problemen oplossen en time-manage- ment.

Bovendien is het digitale lesmateriaal van Chessity zo ontwikkeld dat de leerlingen een breed palet aan 21st-century skills trainen. Zo is schoolschaak met Chessity een middel om gemakkelijk te werken aan 21st-century skills, dat past binnen het STEAM-onderwijs.

Schaken en het kinderbrein: een gouden combinatie

Schaken is enorm goed voor de ontwikkeling van het jonge brein.

In een kinderbrein dat wordt uitgedaagd met schaken ontstaan:

nieuwe bloedvaten

nieuwe neuronen (zenuwcellen)

meer synapsen (contactpunten)

Kinderen die leren schaken, hebben daar hun leven lang voordeel van. Doordat hun brein complexer wordt, kunnen ze sneller problemen oplossen en krijgen ze meer crea- tiviteit. Bovendien vormen de extra gevormde synapsen een reserve voor later: denksporten als schaken beschermen ons later vier jaar tegen bijvoorbeeld Alzheimer.

Niet voor niets is hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder (bekend van zijn optredens bij De Wereld Draait Door) dan ook een fervent pleitbezorger van schoolschaak:

“Schaken voegt iets toe dat niet in rekenen en taal zit. Laat het schaken parallel en op eigen kracht een plek krijgen in het curri- culum. De uitdaging zit juist in de nieu- wigheid van het schaken.?

Schaken op

iedere basisschool

Scholen die schaakles willen introduceren, lopen met traditionele schaakmethodes vast op drie aspecten: de leerkracht kan niet (goed genoeg) schaken, het is nagenoeg onmogelijk een hele klas te begeleiden en differentiëren is lastig.

Chessity is zo ontwikkeld dat het al deze

obstakels wegneemt. Chessity maakt schoolschaken eenvoudig mogelijk voor elke school, voor iedere docent en voor alle leerlingen.

Kant-en-klaar curriculum

Je kunt zonder voorbereiding direct beginnen met schaakles geven, ook als je zelf weinig of geen schaakkenis hebt. Als leerkracht word je ondersteund met meer dan 200 complete schaaklessen, inclusief video-instructie. Chessity is een complete schaakmethode met een doorgaande leerlijn van beginner tot vergevorderde. De methode leidt op tot een erkend schaakdiploma.

Vanaf groep 3

Leren schaken met Chessity is vooral leren door te doen. Chessity is dan ook in hoge mate taalloos en daardoor zeer geschikt voor leerlingen met taal- of leesachterstan- den. De lesteksten zijn geschreven op aangepast technische leesniveaus, die aan- sluiten op de leesontwikkeling van kinderen op de basisschool. De leesniveaus lopen geleidelijk op van M3 tot E7.

Gamend leren

Nog nooit was leren zo leuk! Gamificatie is het geheime element dat maakt dat kin- deren niet kunt wachten om weer te gaan leren. Leren door middel van games is heel aantrekkelijk voor kinderen en boost de motivatie. In gamend leren vindt Chessity aansluiting bij de digitale leefwereld waarin kinderen opgroeien. En het is ook nog eens supereffectief.

Interactief en adaptief

Dankzij gepersonaliseerd leren ontwikkelen kinderen een growth-mindset. Chessity prikkelt kinderen om haalbare leerstappen te maken. Daarvoor wordt technology enhanced learning toegepast. Iedere leerling krijgt precies de aanwijzingen en hulp die hij/zij nodig heeft, met directe feedback en duidelijke uitleg. Kinderen ervaren dat volhouden en doorzetten leiden tot succes.

Gemakkelijk differentiëren

Iedereen kan meekomen. Doordat alle leerlingen een gepersonaliseerd leerproces volgen, waarbij ze zich de nieuwe leerstof zelfstandig eigen maken, is het heel een- voudig om schaakles te geven aan grotere groepen. Individuele differentiatie gaat vanzelf: het programma analyseert het leergedrag en stemt de moeilijkheidsgraad automatisch af op het niveau van de leerlingen.

Geen nakijkwerk

Kinderen leren hun eigen leerproces te verbeteren. De kinderen zien meteen of hun antwoord goed of fout is. Deze directe feedback heeft de functie van ‘didactisch coa- chen’: het kind wordt gecoacht om zijn leren te verbeteren. De leerkracht hoeft geen werkboekjes of werkbladen na te kijken. Dat scheelt heel veel tijd!

Dashboard

Het uitgebreide dashboard geeft voor elke leerling een gedetailleerd beeld van het individuele niveau en de vorderingen. Het toont welke leerlingen de stof goed beheer- sen en welke kinderen extra hulp of ondersteuning nodig hebben. Hierdoor kun je als leraar optimaal anticiperen op de behoeften van leerlingen. Leerkrachten krijgen door het gebruik inzicht in de voortgang van het leerproces van individuele leerlingen en van de hele groep.

Gamend leren, serieus leuk

Digitale lesmethode voor adaptief schaakonderwijs

Dankzij geavanceerde educatieve technologie, waarin gamificatie een belangrijke rol speelt, leren kinderen met Chessity zelfstandig schaken via per- sonalized learning, in hun eigen tempo en op hun eigen niveau.

De rol van de docent in deze aanpak is meer die van begeleider en coach. Het uitgebreide dash- board geeft voor iedere leerling een gedetailleerd beeld van het individuele niveau en de vorderingen.

Het toont welke leerlingen de stof goed beheersen en welke kinderen extra hulp of ondersteuning no- dig hebben. Hierdoor kan de leraar optimaal inspe- len op de ondersteuningsbehoeften van leerlingen.

Chessity biedt een doorgaande leerlijn vanaf groep 3. De schaakmethode sluit aan bij elke vorm van onderwijs, waaronder groepsdoorbrekend wer- ken en peer tutoring, en is zelfstandig te gebruiken als verbredingsmateriaal.

Persoonlijke leerroute

Uniek adaptief systeem

Gamend leren

Inzicht in leerproces

Elke leerling oefent op het

Spelenderwijs schaken

Duidelijke dashboards

eigen niveau

leren en oefenen

voor docent en leerling

 

 

 

Directe feedback

Leren van je fouten. Teaching bots zorgen voor scaffolding, geven hulp op maat en passen het niveau aan.

Laag technisch leesniveau

De kinderen stralen van enthousiasme. Dat maakt het erg leuk om bij de schaakles te helpen.

Boubker Kaouass, hulpouder De Valkenheuvel - Driebergen

Inzicht in eigen voortgang

Vanaf de eerste minuut dat ik op scholen met Chessity aan de slag ging, waren de leerlingen dolenthousiast. De kinderen krijgen gelijk feedback

en via het dashboard kan ik precies zien wat de leerlingen nodig hebben om verder te groeien.

Regobert Eijkelkamp, schaakleraar basisscholen - Hengelo

Volledig online

Werkt op elke computer of tablet, op school of thuis

Erkend diploma

Succesvol

Officieel schaakdiploma

Al 8500 leerlingen op

van de KNSB

meer dan 120 scholen

Effectieve schaakdidactiek

Spannende games

Wij laten jaarlijks de kinderen van groep 5 kennismaken met schaken. Met Chessity hebben we een goede schaakdidactiek gevonden.

Het programma leert de kinderen

op een heel leuke manier schaken in eigen tempo. Vele kinderen raakten begeesterd en zijn fanatiek met Chessity aan de slag.

Nico Arkesteijn, directeur De Regenboog - Naaldwijk

Ervaar het zelf - maak vandaag nog een afspraak

GRATIS SCHAAKWORKSHOP VOOR JE SCHOOL

Chessity biedt scholen een gratis schaakworkshop aan, die wordt ver- zorgd in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.

Deze schaakworkshop is geschikt voor groep 3 tot en met 8.

Tijdens deze demonstratieles gaan de leerlingen aan de slag met het programma en krijgt de school advies op maat over de beste manier om te beginnen met schoolschaken.

Meer weten?

contact@chessity.com

Schoolschaak met Chessity

Zo wordt leren wel héél leuk!

www.chessity.com/nl/school

De voordelen van Chessity:

Persoonlijk: interactief leren schaken en oefenen op maat

Stimulerend: kinderen ontdekken het plezier van leren

Slim: automatisch nakijken, inzicht via dashboard

Inclusief: ontwikkeling van 21st-century skills

Betaalbaar: past binnen elk schoolbudget

PDF to Word P2WConvertedByBCLTechnologies